NÄR BESKÄRA VAD, OCH VARFÖR?

Vår-vinter-, JAS- och sensommarbeskärning

Tidigare gjordes nästan all beskärning under vårvintern. Förmodligen för att de trädgårdsarbetare som utförde beskärning hade mest tid över då - inte för att det var bäst för fruktträden.

På senare år har JAS-beskärning dominerat. JAS står för juli, augusti och september. Men när denna sensommarbeskärning utförs borde i större utsträckning styras av var i landet man befinner sig. Hos oss i Göteborgsområdets kustzon borde vi snarare tala om "ASO" än JAS, dvs. augusti, september och oktober. Vår-vinterbeskärning görs från februari eller första riktiga köldperioden, fram till knoppsprickningen.

Dock - viktigare än när beskärning utförs, är att det görs på rätt sätt!

BESKÄRNING AV ÄPPLE- OCH PÄRONTRÄD

Planteringsbeskärning av nya fruktträd görs alltid på vår-vintern, även om trädet planteras på hösten. Här bestäms trädets kommande form och förutsättningar att ge frukt.

Uppbyggnadsbeskärning (fruktträd som är upp till 7-10 år gamla) görs med fördel på vår-vintern, omkring vartannat år. En riktig uppbyggnadsbeskärning är avgörande för trädets framtid. Ett obeskuret ungt fruktträd kan ge viss frukt redan de första åren, men det blir inte mycket till träd på lite längre sikt...

Underhållsbeskärning görs med fördel på sensommaren (augusti-oktober). Denna beskärning görs på välmående träd och syftar till att gallra och balansera trädets fortsatta tillväxt och fruktsättning.

Föryngringsbeskärning syftar till att väcka liv i fruktträd som inte är så välmående och därför ger lite eller ingen frukt. Beskärningen kan göras såväl på vår-vintern som på sensommaren. Fördelen med vår-vinterbeskärning är att trädet kommer igång redan under vår och sommar. Fördelen med sensommarbeskärning är att det i mindre utsträckning triggar trädet att svara på beskärningen med massor av vattenskott.

BESKÄRNING AV STENFRUKTSTRÄD

Stenfruktsorter som körsbär, plommon och persika kräver till viss del andra beskärningsstrategier och framför allt försiktigare beskärning. Planterings- och uppbyggnadsbeskärning de första 3 åren på vårvintern. Därefter underhållsbeskärning på sensommaren eller under vår-vinter beroende på behov och målsättning, dock i de flesta fall på sensommaren efter skörden.

VATTENSKOTT

All beskärning stimulerar trädets tillväxt. Ju hårdare beskärning desto tydligare svarar trädet med s.k. vattenskott, skott som i sin tur behöver åtgärdas bl a för att släppa in ljus i kronan. Risken är att man hamnar i en ond spiral av beskärning/vattenskott/ny beskärning/ännu mer vattenskott.... Hantering och beskärning av vattenskott bör utföras över flera år. En "regel" är att vid varje beskärningstillfälle ta bort 1/3, korta in 1/3, och bevara 1/3 av vattenskotten. På sikt bidrar en sådan strategi till bra balans.