KOSTNAD

Timpris

För beskärning och ihopsamling av beskärningsrester debiteras 600 kr/timme. Du betalar dock bara 300:-/timme vid RUT-avdrag (se information om RUT-avdrag nedan).

600 kr/h

Grundavgift

En grundavgift på 300:- tillkommer för varje uppdrag. Detta täcker resekostnad upp till 20 km, utrustning, material och administration (Inget RUT-avdrag på denna del).

300 kr

Resekostnad

Resekostnad utöver 20 km enkel väg, inklusive restidsersättning, debiteras med 5 kr/km (inget RUT-avdrag på denna del).

5 kr/km

Bortforsling

Bortforsling av beskärningsrester debiteras med 600 kr under förutsättning att det som ska transporteras ryms på släpkärran. Vid flera lass gäller 600:-/timme. (Inte heller denna del berättigar till RUT-avdrag)

600 kr/h

Samtliga priser är inklusive 25% moms


BETALNING

 • Efter utfört uppdrag skickar jag en faktura med posten - om vi inte kommit överens om mejlfaktura
 • Eventuellt RUT-avdrag är då redan gjort på fakturan till kund
 • Betalning skall erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta
 • Betalning görs till det kontonummer i bank som anges på fakturan eller via Swish - du väljer det som passar dig bäst

RUT-AVDRAG

Utdrag från information om RUT-avdrag på Skatteverkets webbplats:

Krav för RUT-avdrag

 • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står

RUT-avdrag ges för att:

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling

RUT-avdrag ges inte för:

 • att forsla bort trädgårdsavfall
 • material, restid och administration

För att ha rätt till RUT-avdrag skall följande vara uppfyllt:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rutavdraget är högst 75 000 kr per person och år
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut

Konkret om hur RUT-avdraget hanteras när beskärningsuppdraget faktureras:

 • 50% RUT-avdrag gäller debiterad kostnad för beskärning inklusive moms, alltså 300:-/timme
 • Jag gör RUT-avdrag direkt på fakturan till kunden. När fakturan har betalats skickar jag begäran om utbetalning av gjort RUT-avdrag direkt till Skatteverket
 • Jag behöver ange kundens personnummer på fakturan för att kunna göra RUT-avdrag
 • Skulle Skatteverket neka utbetalning av gjort RUT-avdrag för att kunden inte uppfyller villkoren, är du som kund skyldig att betala motsvarande summa via en tilläggsfaktura jag skickar

Du som kund behöver alltså inte göra annat än uppge personnummer till mig vid beskärningstillfället. På fakturan till dig är RUT-avdrag redan gjort. Resten ordnar jag i kontakt med Skatteverket

Mer information om RUT-avdrag: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html